KO

nieuw west productie KO

Ko acteert. Ko intrigeert en irriteert. Als Ko praat moet je luisteren. Ko is stem, Ko is volume. En dan is er die ander, naamloos maar niet minder aanwezig. Hij zou alles moeten zijn waaraan Ko behoefte heeft: zoon, luisteraar, begripvolle partner of alter ego. 't Blijft de vraag hoe goed hij voor die rollen is gecast, want ook deze tweede speler eist toch het liefst de aandacht voor zichzelf op. KO is een stuk van confrontatie en kwetsuren, van monomanie en onverantwoordelijkheid, van het bederf dat optreedt wanneer twee mensen elkaars benauwenis belichamen. Een pijnlijk tafereel van openbare dronkenschap. Met dezelfde destructieve fantasie die ook recente Nieuw-West-producties als Talk Show en Neanderdal kenmerkte gaan Cas Enklaar en Marien Jongewaard elkaar in KO verbaal te lijf. Ze zouden alle ruimte van de wereld willen vullen met de woekering van hun woorden - maar wat rest na alle krachtsvertoon is bekommerniswekkende zwakte. Het is allemaal te groot, teveel, te luid, te ziek en te verward. Als alles is gezegd en als de brandy-flessen leeg zijnblijft niets anders over dan hunkering: twee oud geworden jongens, die in de schemerige warmte van een net ontstoken vuurtje zouden willen schuilen, beschermd door het hutje dat ze samen uit wrakhout hebben gebouwd.

KoKo is het verhaal van een vader en een zoon.
Ko heeft talent. Men kent Ko.
Ko is niet anoniem. Ko = Ko.
Het talent van Ko is een enormiteit.
Met het volume en de zwaarte van een gedoofde ster.
Ko weet wat goed is.
Goed is voor zijn zoon.
“Een vakantietripje naar de overkant.”
(Wat is er? Laat een arts je wat voorschrijven.)
Z’n zoon geeft geen antwoord.
Een onbeholpen jongen.
In zichzelf verbijsterd.
Rechtop zittend in zijn coma.
Z’n ogen volgeschoten met woorden.
Zwijgend. Vooralsnog.

 


Ko is Cas Enklaar

hij/jij is
Marien Jongewaard         

tekst
Rob de Graaf

Ko

Ko

speellijst 2001-2002

18 - 31 maart
22 maart premiere Rode Zaal, Brakke Grond, Amsterdam 
4- 5 april Theater Kikker, Utrecht
11-12 april Korzo Theater, Den Haag 
19 - 20 april Toneelschuur, Haarlem
26 - 27 april  Grand Theatre, Groningen 
1-2 mei Rotterdamse Schouwburg
3 mei LUX, Nijmegen 
11 mei De Lieve Vrouw, Amersfoort
16 mei  Plaza Futura, Eindhoven 
18 mei Schouwburg, Arnhem

speellijst 2002-2003

2 oktober Obergumer Kerk, Winsum
3 oktober Theaterwerkplaats Kantens
4 oktober Cafe Eisseshof, Niehove
10 oktober Bis, Den Bosch
11 oktober Melkwegtheater, Amsterdam
12 oktober Melkwegtheater, Amsterdam
24 oktober De Lieve Vrouw, Amersfoort
3 november Provadja, Alkmaar
7 november Concordia K&C, Enschede

 

Nieuwwest op Facebook


Banner

De voorstellingen van TOEN